PERHEGYM 1-3v & TEMPPUJUMPPA 3-5v

PerheGymissä jumpataan yhdessä oman huoltajan kanssa. Temppujumppaan osallistutaan itsenäisesti ilman omaa vanhempaa.

PERHEGYM tunneille osallistutaan yhdessä vanhemman, mummin, kummin tai muun aikuisen kaverin kanssa.  Toiminnan tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä monipuolisesti liikunnan avulla, tutustuttaa lasta ryhmässä toimimiseen sekä rohkaista ja kannustaa lasta turvallisessa ympäristössä kokeilemaan taitojaan.Tunti etenee erilaisten leikkien ja temppuratojen avulla. Tärkein on kuitenkin osallistua lapsen tahtisesti, eikä säntillinen radan kiertäminen aina tai ehkä koskaan näin pieniltä onnistu. Tärkein on että lapsi liikkuu ohjaajan määrittelemällä alueella, ja joskus pienet keksivätkin paljon parempia ideoita liikkumiseen mitä aikuinen olisi osannut edes suunnitella. Siispä on erityisen tärkeää, että aikuinen osallistuu rennolla mielellä eikä stressaa ohjeiden tarkkaa noudattamista ja huolehtii siitä että lapsi suorittaa joko ohjaajan tai itsensä keksimiä tehtäviä turvallisesti.
TEMPPUJUMPPA on perheen pienimpien oma, mahdollisesti ensimmäinen harrastus johon osallistutaan pääasiassa ilman omaa aikuista. Toiminnan tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä monipuolisesti voimistelun ja liikunnan avulla, sekä opettaa lapselle liikunnallisten taitojen lisäksi tärkeitä taitoja, kuten ryhmässä toimimista, toisten huomioimista ja kavereiden kannustamista.